DOBROVOĽNÁ ZBIERKA

„PODPORA OBNOVY PODLAHY TANEČNEJ SÁLY“

 …  

PROSBA O POMOC.

Po prívalových dažďoch dňa 16.4.2024 nedokázala poškodená kanalizácia, o ktorej samospráva vie už niekoľko rokov, odviesť vodu. Tá zatopila podzemie školy a následne aj naše priestory. Po zatopení našich chodbičiek v utorok 16.4.2024 sa od stredy dostávala voda pod podlahu. Voda presakovala až do víkendu, kedy bola odčerpaná.
Parkety sú v stave, že sa dá, ale…. V mäkkej obuvi a pri niektorých pohyboch sa môžete zadrhávať alebo zakopnúť a pod. Cvičenie na zemi je na najpoškodenejších miestach nemožné. Cvičenie na boso je zakázané až do ukončenia obnovy.
Najneskôr cez letné prázdniny budeme pokladať novú podlahu. Ak získame dostatok prostriedkov ideme pokladať vinylovú podlahu, minimálne však meraný vinyl alebo linoleum. Aby nás už voda neprekvapila.

Prosíme každého, kto vie pomôcť:

  • Prispením do verejnej zbierky.
  • S oslovením známych ohľadne firmy s vyššie popísaným sortimentom. Možno sa nájde nejaký výpredaj a pod. za nižšiu cenu.
  • S nákupom na svoju firmu s platbou bez DPH.

Ďakujeme za všetky deti, mládež a dospelých, ktorí tancujú v našich sálach!

Ak chceš prispieť na dobrovoľnú zbierku, stačí naskenovať QR kód vo svojej bankovej aplikácii a už len dopísať sumu. Ďakujeme!!!

Občianske združenie Charlie´Swing dance vyhlasuje
DOBROVOĽNÚ ZBIERKU
na spolufinancovanie nákladov
spojených s obnovou podlahy tanečnej sály
na Dudovej č. 2 v Bratislave.

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Občianske združenie Charlie´Swing dance, Dudova 2, 851 02 Bratislava, IČO: 30814987.

Účel dobrovoľnej zbierky: spolufinancovanie nákladov spojených s obnovou podlahy tanečnej sály po zatopení podlahy vodou z návalového dažďa a následného znehodnotenia parkiet.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky: Zaslaním finančných prostriedkov na klubový účet v peňažnom ústave.

Číslo účtu dobrovoľnej zbierky:
IBAN: SK8983300000002200581910
Variabilný symbol: 2024002024

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 24. 4. 2024 do 31. 7. 2024 alebo po dosiahnutí cieľovej sumy 4800,- €.

Použitie finančných prostriedkov získaných z dobrovoľnej zbierky: Zbierkou získané prostriedky budú použité na úhradu časti nákladov (nákup materiálu) spojených s obnovou podlahy tanečnej sály po zatopení podlahy vodou z návalového dažďa a následného znehodnotenia parkiet.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky: do 10 dní od ukončenia obnovy podlahy. O výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude informovať vedúci občianskeho združenia po ukončení a vyúčtovaní zbierky na internetovej stránke klubu (www.charlie.sk) a na nástenke v priestoroch tanečného štúdia.

Dobrovoľná zbierka bola vyhlásená dňa 24. 4. 2024.

 

Ďakujeme za príspevky (stav k 15.5.2024):

 Mirec H. 100 € Ďakujeme!
 Dáša B. 20 € Ďakujeme!
 Daniel P. 50 € Ďakujeme!
 Rudo a Božka H. 300 € Ďakujeme!
 Ria a Eugen D. 100 € Ďakujeme!
 Karoly N. (Maďarsko) 250 € Köszönjük!
 Anka B. 50 € Ďakujeme!
 Viki M. 50 € Ďakujeme!