Načítaj QR kód vo svojej bankovej aplikácii a uhradíš 6,- €

qr

Načítaj QR kód vo svojej bankovej aplikácii a uhradíš 7,- € (špecializovaná lekcia)

qr 7e