Úhrady posielajte na účet číslo:

Tatrabanka: 2612083782/1100 
IBAN: SK1311000000002612083782
Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare ako rodné číslo - RRMMDD (napr.: pri 25.10.1995 - 951025)
Špecifický symbol: rok a mesiac úhrady v tvare RRRRMM (napr. 201901)
Konštantný symbol: 558
poznámka (účel platby): priezvisko + druh úhrady (Trening dna DD.MM.RR; Permanentka; Sukromna lekcia; kurz BA; kurz TN; kurz TT....)

 

Načítaj QR kód vo svojej bankovej aplikácii a uhradíš 7,- €

Nezabudni dopísať Meno a Dátum.

qr pay 7e