2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  1. ZAMESTNANEC - používa
  2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
    a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) (komplet ZIP)
    b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) (komplet ZIP)
  3. PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb (komplet ZIP)

 

Informácia pre prijímateľov 2%
AKTUALIZOVANÉ

 

Zoznam prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa Zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. v znení noviel (rok registrácie 2016, rok príjmu 2017)- VYHĽADÁVANIE na notar.sk -  (vyhľadávanie v zozname NAD ZAREGISTROVANÝMI ORGANIZÁCIAMI - rok registrácie 2016 / rok príjmu 2017) 

 

Otázky a odpovede - pre príjemcov 2% - Notar.sk