Rokov od založenia
Ukončených kurzov
Spokojných účastníkov
Rokov praxe trénera
Swing & Boogie v Bratislave
Video pokus