tabor1

Popis  Informácie k nástupu  Denný režim  Termíny 

 Popis:

Denný letný táborový kurz má charakter a podobu ako väčšina komerčných denných táborov na aké ste zvyknutí. Je zameraný na šport, tanec a zábavu v týždňových turnusoch určený pre chlapcov aj dievčatá vo veku 6 – 11 rokov (iný vek po dohode s organizátormi).

Naša ponuka pre Vaše deti na letné prázdniny má niekoľko výhod oproti bežne ponúkaným akciám (napr. denné tábory).

 • dobrá cena
 • príchod detí možný už od 7:30
 • o deti bude postarané až do 17:30
 • na Petržalku výnimočné prostredie - v centre Petržalky, pritom priestory susedia s lesom.
 • v pešej dostupnosti Draždiak, lesopark, .... 

Čakajú vás príjemné chvíle s novými kamarátmi a animátormi. 
V tanečnej príprave si prejdete základmi moderných, diskotékových a swingových tancov.
Svoju súťaživosť môžete realizovať v zábavných a športových hrách, spoločne budeme hľadať poklady, zúčastníme sa rôznych výprav. Zažijete vodnícky deň.

V cene 1 turnusu (5 pracovných dní) je zahrnutý obed, olovrant, pitný režim, materiál a program pod vedením zaškolených inštruktorov. Ponúkame pripoistenie (nie je v cene) 
Zúčastniť sa dá aj na jednotlivé dni.

Táborový kurz je vedený skúsenými lektormi s dlhoročnou praxou s deťmi.
- Nika, s praxou v detských farských táboroch a ako opatrovateľka detí, prax v materských školách, študentka VŠ odboru Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Ovláda Anglický a Talianský jazyk
- Veve, s praxou v detských táboroch pre deti s Downovým syndrómom, animátorka v cestovných kanceláriách, prax v materských školách a ŠKD. Ukončená škola - Pedagogická a sociálna akadémia, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, študentka VŠ odboru Špeciálna pedagogika. Ovláda Anglický a Nemecký jazyk.
- Charlie, športovo-tanečný tréner s najvyššou trénerskou triedou pre športový tanec a swingový tanec - odborný garant. 40 rokov praxe s deťmi a mládežou. Vizitka TU.

 Informácie k nástupu

Čo je potrebné priniesť v deň nástupu do denného detského tábora?

 • Rodič v deň nástupu odovzdá nasledujúce potrebné doklady:
  • kópiu preukazu poistenca Dieťaťa.
  • čestné prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred nástupom Dieťaťa do denného detského kurzu. Vyhlásenie zákonný zástupca podpíše u vedúceho tábora v deň nástupu Dieťaťa do denného detského kurzu. Tlačivo bude zaslané v informačných pokynoch a bude k dispozícii aj na mieste v deň nástupu.
  • ak Dieťa užíva nejaké lieky, a uviedli ste to v prihláške, je potrebné lieky odovzdať vedúcemu tábora
 • Čo je potrebné deťom zabaliť?
  • vhodné oblečenie – oblečenie je potrebné prispôsobiť počasiu ako aj programu
  • pokrývku hlavy
 • Neodporúčame aby deti mali so sebou cenné veci a predmety. 

 Denný režim:

 07:30 – 08:30   Príchod detí
 08:30 – 09:30  Oboznámenie sa s programom a spoločné hry na zoznámenie sa
 09:30 – 10.00  Desiata
 10:00 – 12:30  Doobedňajší blok programu
 12:30 – 13:30  Obed a oddych
 13:30 – 15:30  Poobedňajší blok programu
 15:30 – 16:00  Olovrant
 16:00 – 17:00  Hráme sa a športujeme vonku
 17:00 – 17:30  Príchod rodičov – odchod detí domov

 Termíny:

 01.7. - 05.7.2019  Voľné
 08.7. - 12.7.2019  Voľné
 15.7. - 19.7.2019  Voľné
 22.7. - 26.7.2019  Obsadené
 29.7. - 02.8.2019  Voľné
 05.8. - 09.8.2019  Voľné
 12.8. - 16.8.2019  Voľné
ch tabor5

Cena: 111 €
1 deň: 25 €

 Deti od 6 do 11 rokov 
 Príchod: 07:30 - 08:30 
 Odchod: 16:30 - 17:30 
Dudova 2
Charlie dance studio
Bratislava - Petržalka

Návrat hore

Návrat hore