Milí členovia, milí priatelia klubu Charlie, kurzisti - aj bývalí!2 perc

Klub Charlie oslavujúci 30 rokov existencie (vznik v roku 1990) je prvým klubom na Slovensku, ktorý sa postupne pretranformoval z klubu akrobatického Rock and Rollu na specializovaný klub zameraný na Swingové tance.

Radi by sme pokračovali v činnosti aj naďalej a nadviazali na úspešnú minulosť klubu, keď sme vychovali aj majstrov sveta, Európy a Slovenska!
Vďaka Tvojim 2% sme v minulom roku mohli usporiadať niekoľko kurzov, tančiarní aj Majstrovstvá Slovenska v Boogie Woogie. Podporili sme našich juniorov, ktorí by bez podpory nemohli tancovať.
ĎAKUJEME!!!

Ak je tvoja daňová povinnosť v kladných číslach :-), boli by sme veľmi radi a vďační za príspevok z odvádzanej dane za minulý rok.
Presťahovali sme sa do nových priestorov, ktoré nám zvýšili náklady. Tvoj príspevok v podobe 2% z daní nám pomôže udržať pravidelnú klubovú činnosť pre tanečníkov pri rovnakých nákladoch čo najdlhšie.

Nižšie nájdeš naše údaje. Ak potrebuješ pomôcť, všetky potrebné informácie, dokumenty a návody sú na stránkach Notar.sk alebo Rozhodni.sk Dobre je už spracovaná aj stránka Daňového riaditeľstva: Zamestnanci, Fyzické osoby, Právnické osoby.

Naše združenie nájdeš v zozname medzi prijímateľmi na Notar.sk alebo Rozhodni.sk.

Tlačivá sa dajú stiahnúť na Notar.sk alebo Rozhodni.sk. 

ĎAKUJEME!!!

Údaje o prijímateľovi:

 • Názov: Občianske združenie CHARLIE dance studio
 • Adresa: Červeňákova 17, 841 02 Bratislava
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné čísla prijímateľa - IČO/SID: 30814987
 • Číslo účtu: 
  • FIO banka - 2200581910/8330
  • IBAN: SK8983300000002200581910

Postup:

 • Forma postupu závisí od toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba.
 • Časť z tvojho príspevku (podľa jej výšky) môže byť prevedená na tvoje konto v klube, z ktorého prispievaš na prevádzku priestorov. V tom prípade je potrebné výšku príspevku zdokladovať, stačí kópia. Novinka od roku 2016 - Ak nám chceš oznámiť, že si nám zaslal svoje 2% / 3%, zaškrtni v tlačive príslušný súhlas so zaslaním tvojich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

Zamestnanec:
môže poukázať 2% (alebo 3% a to v prípade ak zamestnanec odpracoval u prijímateľa 40 dobrovoľníckych hodín). Do 15.2.2020 treba požiadať zamestnávateľa o Potvrdenie o príjmoch a daniach. Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením treba odovzdať alebo poslať na svoj Daňový úrad – do 30.4.2020. Minimálna poukázaná suma je 3,00 €.

Fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:
Vyplň si daňové priznanie. Fyzická osoba môže poukázať 2% alebo 3% (dobrovoľníci). V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna poukázaná suma 3,00 €.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručíš do 31.03.2020 na tvoj daňový úrad.

Právnická osoba:
Právnické osoby môžu poukázať 1% (resp. 2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa (čiže nás) je 8,00 EUR. 

Informácia pre prijímateľov 2% - Notar.sk
- Otázky a odpovede - pre príjemcov 2% - Notar.sk