Krúžky štúdia Charlie v priestoroch ZŠ Dudova

Milí rodičia! 

Prinášame Vám po prestávke, počas ktorej sme naše aktivity presunuli do rekonštruovaných priestorov bývalej plavárne v suteréne školy nové krúžky pre vaše deti.
V septembri 2019 otvárame 2 krúžky. Ponuku budeme postupne rozširovať. 

 • tanečný - pre deti 1. až 4. ročníka - so zameraním na všeobecný pohybovo-tanečný rozvoj - tanečná a gymnastická príprava
  • cena 4,- € / hod. - mesačne 32,- € (aj v prípade, že je viac ako 8 stretnutí)
  • 2 x týždenne (utorok a piatok) v dĺžke 60 min.
  • dve skupiny podľa veku - skupina A 1. a 2. trieda; skupina B 3. a 4. trieda
 • športový - staré dobré švihadlo má aj svoju aktívnu podobu v mladom športe
  • cena 5,- € / hod. - mesačne 30,- €
  • 1 x týždenne (pondelok) v dĺžke 90 min.
  • vhodné pre prvý aj druhý stupeň

Deti zo ZŠ Dudova nemusíte doprevádzať na krúžky, vyberieme si ich z družiny!

Prihláška - krúžok

dudova tanecnykruzok

Prihláška - švihadlá

dudova svihadla