taichi logoTaoistické Tai Chi, nazývané aj "meditácia v pohybe" alebo "zdravotné Tai Chi", spočíva najmä v zostave 108 cvikov, ktorých autorom je taoistický mních Moy Lin-shin (1931-1998). Väčšinu cvikov prebral a upravil z tradičného cvičenia Tai Chi Chuan (pôvodne bojového) tak, aby mali priaznivé zdravotné účinky, predovšetkým na uvoľnenie a posilnenie chrbtice. Pôsobí na mnoho ďalších partií, vrátane vnútorných orgánov a v neposlednom rade prináša cvičiacim aj duševný relax. Vďaka nenáročnosti a prispôsobivosti ho môžu cvičiť aj ľudia s obmedzenými pohybovými možnosťami a seniori.

Výuke a šíreniu taoistického Tai Chi sa venuje predovšetkým medzinárodné združenie taoistického Tai Chi, nezisková dobrovoľnícka organizácia založená v r. 1970 a pôsobiaca v desiatkach krajín sveta, vrátane Slovenska.

Cvičenia v Charlie dance studiu prebiehajú v utorky od 17:30 hod.
Info na www.taoisttaichi.org/sk/

Zdroj: wikipedia.org